Semua Peguam di dunia! Undang-undang cafe dengan peguam online.


BUTUH NASIHAT HUKUM UNTUK BEBAS


BUTUH NASIHAT HUKUM UNTUK BEBAS Ini adalah kompleks syarikat untuk perbaikan dan penyelenggaraan perumahan sumber yang membekalkan organisasi, pelbagai koperasi, pengurusan syarikat dan pemilik Persatuan

Perumahan dan kemudahan adalah sektor ini adalah berakar, tapi masalah larut.Pekerja syarikat-syarikat perkhidmatan tidak selalu di masa menjalankan modal dan pembaikan rumah, sering tidak merespon untuk permintaan dan aplikasi warga. Syarikat-syarikat ini memutuskan isu-isu hanya di bawah undang-undang yang berwibawa kuasa, dan pelaksanaannya memerlukan nasihat undang-undang atau bantuan lain Peguam bantuan nasihat undang-undang pada municipal isu-isu Di halaman perkhidmatan dibincangkan sebenar masalah penduduk dalam kerjasama dengan kemudahan awam.

Ada penyelesaian siap untuk membantu penduduk seluruh negara untuk berjaya menulis aduan untuk menuntut ganti rugi, untuk menukar hutang.Anda juga boleh suara individu masalah dan yang menjawab peguam yang berpengalaman percuma online atau melalui telefon.