KES-KES JENAYAHKES-KES JENAYAH

Kes jenayah semula dan menetap dengan mahkamah menurut bahan pertanyaan dan siasatan awal.

Pra-pengeluaran bermula dengan peringkat permulaan jenayah acaranya.

Menurut artikel, sebab untuk permulaan proses kejahatannya adalah:

kenyataan kesalahan;

sukarela menyerah;

pesan pada yang sempurna atau bersedia jenayah, menerima sumber lain.

keputusan Pendakwa di arah yang sesuai bahan-bahan untuk badan siasatan awal untuk keputusan soalan mengenai pendakwaan jenayah.

Dasar untuk rangsangan kes jenayah adalah kehadiran data yang cukup menunjukkan tanda-tanda kejahatan.

Selaras dengan pidana prosedur kod, tertuduh dan pertahanan yang mempunyai hak untuk memeriksa bahan-bahan dari kes jenayah.

Pidana prosedur undang-undang yang mengandungi tidak ada ketentuan membenarkan seseorang dalam rasa hormat yang ditamatkan acaranya, untuk berkenalan dengan bahan-bahan kes.

Tahanan tempoh untuk kes-kes jenayah akan lari dari tarikh sebelumnya keyakinan, atau masuk ke dalam undang-undang daya keputusan pembebasan, sebagai baik sebagai resolusi (pemerintah) di pemberhentian kes itu