Semua Peguam di dunia! Undang-undang cafe dengan peguam online.


NASIHAT PERCUMA UNDANG-UNDANG


universiti dan agensi kerajaan. Sebagai contoh

UNDANG-UNDANG BEBAS PERUNDINGAN Sering aktiviti persatuan ini adalah didukung oleh pihak berkuasa tempatanKesatuan peguam Estonia Pelajar pejabat undang-undang bertindak seperti dalam Kesatuan peguam dan undang-undang fakulti kami University. Lokasi dan jam operasi dianjurkan dalam kerjasama antara Kesatuan peguam dan Kementerian keadilan undang-undang bebas farmasi boleh dilihat di halaman rumah Kesatuan peguam. Lokasi dan jam operasi bebas perundingan pejabat perkhidmatan undang-undang yang bisa ditemukan di halaman rumah Biro perkhidmatan undang-undang. Estonia masyarakat pekak memberikan bantuan undang-undang untuk orang-orang kurang upaya. Estonia Kesatuan orang dengan penyakit pekerjaan memberikan bantuan undang-undang untuk orang-orang kurang upaya.