NASIHAT UNDANG-UNDANG YANG DI UNDANG-UNDANG KELUARGANASIHAT UNDANG-UNDANG YANG DI UNDANG-UNDANG KELUARGA

Di sini adalah senarai kecil isu-isu dalam undang-undang keluarga, yang memohon untuk kita:

Bagaimana untuk mendapatkan perceraian jika suami tidak memberikan perceraian

Apa harta dianggap sebagai harta gono gini

Sebagai saham harta jika ia dikeluarkan pada salah satu pasangan

Apakah mungkin untuk menuntut warisan (hadiah) mewarisi isteri dalam perkahwinan

Di mana bandar boleh masuk ke sebuah pernikahan di mana perceraian

Bagaimana untuk menghapus warisan anak angkat

Suami(istri) ingin mendapatkan perjanjian pra-nikah boleh menolak aku

Senarai ini tidak lengkap, isu-isu yang mungkin ribuan. Khas layak menyebut ini tema bagian dari harta itu. Anda tidak harus bergantung pada nasihat teman-teman dan rancangan televisyen, segala-galanya dalam hidup yang berbeda. Kami mahir peguam akan dapat untuk memberikan nasihat yang kompeten di undang-undang keluarga jadi Anda memahami hak-hak anda dan kemampuan untuk menyelesaikan bahkan yang paling kompleks dan rumit situasi.