PERKHIDMATAN UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG PERKHIDMATAN

Konsep undang-undang perkhidmatan

Dalam dokumen resmi dan di berlatih konsep «perkhidmatan undang-undang» dan «perkhidmatan undang-undang» dianggap bersamaan. Bagaimanapun, dalam literatur pendapat telah menyatakan bahawa, di bawah undang-undang perkhidmatan yang harus difahami sebagai liabiliti timbul dari perjanjian perintah, Suruhanjaya, Agensi perkhidmatan, percaya pengurusan oleh harta, komersial konsesi (francais), sebuah ciri yang adalah sebahagian daripada fasilitator, wakil, agen, Suruhanjaya agen, Amanah dan T.p., bertindak sama ada di pihak lain atau sendiri pihak tapi dalam kepentingan orang lain.

Atas dasar ini perkhidmatan yang diberikan oleh profesional peguam, harus dipanggil tidak undang-undang, dan undang-undang, dan, rupanya, ini adalah pendapat Mahkamah Agung, ketika dia memberikan penjelasan beberapa ciri-ciri perkhidmatan, mempunyai suatu undang-undang watak