Semua Peguam di dunia! Undang-undang cafe dengan peguam online.


Perniagaan Pertikaian Peguam Undang-Undang Perlawanan Perpustakaan Undang-Undang


Perniagaan pertikaian yang tak terelakkan dan tidak dapat dielakkan kos menjalankan bisnisBiasanya, pertikaian perniagaan timbul antara perniagaan ketika mereka tidak setuju lebih persyaratan kontrak yang mengikat kedua-dua pihak, tetapi perniagaan pertikaian boleh berlaku di mana beberapa cara. Pertikaian perniagaan bisa muncul dari mana-mana jenis perjanjian, tetapi terdapat beberapa jenis konflik yang lebih biasa daripada yang lain. Perniagaan yang mempekerjakan atau bekerja dengan kontraktor, pembeli, pembekal, atau mitra bisnis sering mempunyai kontrak pertikaian. Mungkin salah satu pihak tidak percaya dia telah membayar harga kontrak, salah satu pihak tidak mengantarkan barang-barang atau perkhidmatan dia telah berjanji, atau penghantaran di luar dipersetujui jangka masa. Perniagaan yang menghantar barang-barang atau perkhidmatan kepada pelanggan boleh ada pertikaian dengan mereka pelanggan mengenai sama ada barang-barang atau perkhidmatan telah dihantar atau sehingga standard dijangka. Perniagaan biasanya memberikan jaminan tersirat itu produk berfungsi dan operasi Ketika produk tidak, atau jika produk yang sebenarnya membahayakan pengguna, tuntutan terhadap perniagaan yang sering diajukan. Tuntutan pekerjaan yang sering diajukan yang berhubungan dengan bisnis, terutama yang berhubungan dengan mereka menyewa dan menembak amalan. Perniagaan tidak boleh membezakan atau mengganggu pekerjanya, dan orang-orang yang melakukan mendedahkan diri mereka untuk perniagaan tuntutan. Ketika perniagaan tidak bisa melindungi dirinya dari semua liabiliti, ia boleh had kemungkinan pertikaian perniagaan. Perniagaan yang institut polisi dan prosedur yang mengawal mereka sehari-hari interaksi dengan pekerja dan transaksi dengan perniagaan lain mengurangkan kemungkinan pertikaian. Sebagai contoh, perniagaan yang menggunakan standard, industri diluluskan bentuk dengan diulang bahasa bagi semua perniagaan mereka urusan kurang cenderung untuk membawa kepada pertikaian mengenai kontrak mereka urusan. Perniagaan harus memiliki dasar-dasar pekerjaan untuk menyewa dan menembak pekerja. Mahir pekerjaan peguam harus membantu perniagaan draf dasar ini, jadi mereka konsisten dengan semasa pekerjaan undang-undang. Untuk perniagaan yang telah pelanggan, mendapatkan pengecualian atau membuat yakin semua produk yang jelas dan jelas telah berkenaan produk amaran boleh membantu mengelakkan liabiliti. Jika perniagaan anda tidak dapat mencegah tuntutan, anda mungkin ingin bergantung pada tuntutan mahkamah kecil untuk menyelesaikan cemerlang bil, hutang, atau pekerjaan isu-isu apabila ganti rugi jatuh dalam tuntutan kecil' batas.

Sering ada Alternatif Pertikaian ("ADR") klausa dalam perniagaan kontrak yang memerlukan apa-apa pertikaian yang berhubungan dengan kontrak diselesaikan melalui mengikat tara atau mendapatkan mediasi sebelum memfailkan sesuai.

Tara adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak luar sistem mahkamah tetapi adalah sama untuk perbicaraan di bahawa kedua-dua pihak berdebat kes mereka untuk"tengah."Yang tengah mendengar memperdebatkan pihak' masalah dan argumen kemudian memutuskan pada resolusi.

Mediasi adalah jenis negosiasi antara beberapa pihak dibantu oleh neutral pihak ketiga (orang). Mediasi ini tidak seperti tara di pengantara tidak membuat keputusan mengenai pihak dan resolusi sebaliknya, pengantara tanggung jawab adalah untuk mencoba untuk membantu pihak datang dengan resolusi pada mereka sendiri. Jika pihak yang tidak dapat menyelesaikan pertikaian mereka di luar pengadilan, satu pihak mungkin harus file yang sesuai terhadap yang lain. Pertikaian perniagaan boleh menjadi sangat rumit, memakan masa yang panjang dan sulit untuk menyelesaikan.

Perniagaan peguam boleh membantu anda menyelesaikan bisnis anda pertikaian, sama melalui mengikat tara, mediasi, atau tindakan undang-undang, dan boleh membantu menyelesaikan kasus anda dengan baik.