PERWAKILAN DI MAHKAMAHPERWAKILAN DI MAHKAMAH

Kuasa wakil harus menyatakan dalam sebuah surat kuasa, yang dikeluarkan dan dilaksanakan mengikut undang-undang.

Rakyat mempunyai hak untuk menjalankan hal Ehwal mereka dalam pengadilan sendiri atau melalui wakil

Peribadi penyertaan dalam perniagaan rakyat tidak mencabut haknya untuk ini telah menyebabkan wakil.

Organisasi perniagaan adalah di mahkamah oleh tubuh mereka bertindak dalam kuasa yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang, tindakan undang-undang lain atau dokumen konstituen, atau wakil

Otoritas terkemuka organisasi perniagaan, didukung oleh dokumen resmi status wakil mereka, dan jika perlu dokumen konstituen.Di pihak organisasi tertentu di mahkamah bertindak sebagai wakil pembubaran Commission.

Wakil di mahkamah boleh mampu orang yang mempunyai betul mengeluarkan kuasa pada menjalankan perniagaan, kecuali untuk berikut-undang (kecuali kes penyertaan mereka dalam proses sebagai wakil sesuai badan-badan undang-undang atau wakil):

hakim;

penyidik;

peguam.

Menurut undang-undang prosedur mahkamah melantik pengacara sebagai wakil dalam kes ketiadaan wakil Responden, tempat tinggal yang tidak diketahui, dan dalam kes lain yang ditetapkan oleh undang-undang