Jumlah hutang yang larangan perjalanan ke luar negara

Perhatian lebih dari — kau tidak bisa melepaskan Tetapi jika jumlah hutang kurang dari, dan tidak ada tunggakan di mata pertama, tidak ada masalah pada perjalanan ke luar negara dari Rusia tidak timbul. Belajar lebih banyak tentang alasan mengapa anda tidak boleh melepaskan di luar negara, bagaimana untuk menetapkan batas, dan bagaimana untuk memeriksa hutang, merujuk kepada artikel ‘Bidang anda: periksa ban pada perjalanan ke luar negeri’. Atau kau bisa memeriksa akan melepaskan anda semasa menyeberangi sempadan, atau tidak, melalui khas komersial perkhidmatan NEVILL. Dengan memasukkan anda dalam bentuk butiran di bawah, anda akan menerima laporan lengkap yang ada hutang