UNDANG-UNDANG BEBAS MEMBANTUPERCUMA BANTUAN UNDANG-UNDANG

Pemberian bantuan percuma undang-undang harus berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai objektif, kesaksamaan, ketepatan, persamaan rakyat akses untuk bantuan dan kerahasiaan dalam penyediaan.

Peserta dalam sistem awam bantuan percuma undang-undang adalah Eksekutif berkuasa dan bawahan mereka institusi, Eksekutif berkuasa konstituen makhluk kerajaan pejabat undang-undang, peguam dan notaris